Informácie   |   Súbory na prevzatie   |   Konferencia   |   Registrácia   |   Odkazy
Rozšírenia Program | Rozšírenia | Nástroje | Jazyky
Kompresia
Tieto rozšírenia sa používajú na komprimovanie súborov, prezeranie a extrahovanie archívov, ktoré nie sú priamo podporované programom Total Commander.

Názov Popis Autor
AmigaDX v3.3beta Toto rozšírenie umožňuje extrahovať, vytvárať, upravovať a prezerať súbory typu ADF, DMS, ADZ, HDF, HDZ, DMP, ktoré sa používajú v emulátoroch počítača Amiga (WinUAE, U*AE). Peter Bakota
AVI v1.7 S týmto rozšírením vytvoríte AVI video súbor z BMP súborov alebo pomocou stlačenia kláves CTRL+PgDn môžete extrahovať jednotlivé snímky a zvukovú stopu videa. Podporuje maximálne 2GB veľkosť súboru. K dispozícii je aj zdrojový kód. Sascha Hlusiak
BZIP2 v1.0 Veľmi dobré výsledky v kompresii, ale podporuje iba jeden súbor v archíve. Christian Ghisler
Catalog v3.1.6 Vytváranie katalógov (zoznamov) zo zvolených súborov a priečinkov, podľa používateľom definovaného formátu. K dispozícii je aj zdrojový kód. Konstantin Polyakov
Checksum v0.2b Generátor kontrolných súčtov typu MD5 a SHA1, pomocou ktorého je ich možné aj overovať. K dispozícii je aj zdrojový kód. Stanislaw Pusep
DBX v1.2 Rozšírenie umožňujúce prezerenia e-mailov z programu Outlook Express 5/6. Súčasťou je i konfiguračný nástroj, ktorý upravuje dĺžku predmetu správy. Dmitri R. Letichevski
DEB v1.0 Extrahovanie balíčkov (.DEB) linuxovej distribúcie Debian. K dispozícii je aj zdrojový kód. Alexandre Maximov
Dircbm v0.7 Rozšírenie na extrahovanie, prezeranie a vytváranie súborov CBM (obrazy diskov pre počítač Commodore 64). Loo
DiskDir v1.1 Vytváranie zoznamov zo všetkých zvolených súborov a priečinkov, vrátene podpriečinkov. Toto rozšírenie je možné použiť napríklad na vytváranie indexov pre disky CD-ROM. Christian Ghisler
DiskDir
Extended v1.32
Podobné ako rozšírenie DiskDir, ktoré dopĺňa do zoznamov aj obsahy archívov typu: ARJ, ACE, CAB, JAR, RAR, ZIP, TAR, TGZ (TAR.GZ), TBZ (TAR.BZ, TBZ2, TAR.BZ2). Formát zoznamu je kompatibilný s rozšírením DiskDir. Peter Trebaticky
Disk Explorer
Professional
Rozšírenie umožňuje prezerať a pracovať s databázou vynikajúceho katalogizačného programu Disk Explorer Professional. Tomas Jelinek
GIF v1.1 S týmto rozšírením vytvoríte animovaný GIF súbor z GIF, BMP, PNG a JPG súborov, môžete pridávať a odstraňovať jednotlivé snímky alebo pomocou stlačenia kláves CTRL+PgDn môžete extrahovať jednotlivé snímky. K dispozícii je aj zdrojový kód. Sascha Hlusiak
GRP v1.02 Vytváranie a extrahovanie súborov typu GRP (Duke Nukem 3D a ďalšie). First (and only) plugin written in Assembler! K dispozícii je aj zdrojový kód. Stanislaw Pusep
HA Relatívne pomalá avšak dobrá kompresia. Sergey Zharsky
ICL v1.2 Rozšírenie umožňuje otvárať a upravovať knižnicu ikon typu ICL. ProgMan13
IMG¹ v0.9 Prezeranie obrazov diskiet (s veľkosťou 1.44 MB). Podporuje iba krátke názvy z prostredia DOS. K dispozícii je aj zdrojový kód. IvGzury
IMG² v1.6 Prepracovanejšie rozšírenie, umožňujúce vytvárať obrazy disket formátu IMG rôznych veľkostí, extrahovať a odstraňovať súbory. Podporuje dlhé názvy súborov. Zdrojový kód nie je k dispozícii. Andreas Ziemer
ISO v1.6.10 Rozšírenie umožňuje čítať obrazy médií (CD-ROM, ...) formátu ISO. K dispozícii je aj zdrojový kód. Sergey Oblomov
Kryptel Rozšírenie pre šifrovací program Kryptel. Kryptel
LZOP v1.0 Extrahovanie súborov vytvorených pomocou kompresie LZOP. „Netolish“
LZX v1.1 Rozšírenie umožňuje extrahovať súbory z populárneho komprimačného nástroja na platforme Amiga. K dispozícii je aj zdrojový kód. Sebastian Erbert
MakeBAT v1.3 Vytváranie dávkových súborov (*.bat) zo zvolených súborov. Pomocou tohto rozšírenia je možné vytvárať aj zoznamy skladieb (MP3 Playlist). Archív obsahuje aj zdrojový kód. Christian Ghisler
MSI v1.2 Toto rozšírenie umožňuje pracovať s inštalačnými súbormi typu *.MSI (Microsoft Installer). Alex Gretha
Multi-Arc Vytvára prepojenia medzi programom Total Commander a externými kompresnými nástrojmi, ako napr.: JAR, AIN, IMP, 777 a ďaľšími. Umožňuje používateľovi konfigurovať nastavenia. Sergey Zharsky
PACK v1.1 Komprimuje a extrahuje súbory počítačovej hry Quake. K dispozícii je aj zdrojový kód. „DarkOne“
PPMd v1.0 Komprimátor podobný typu GZIP a BZ2. Andreas Muegge
RPM (+cpio) v1.5 Toto rozšírenie umožňuje prezerať inštalačné súbory OS Linux. K dispozícii je aj zdrojový kód. Od verzie 1.5 detekuje RPM súbory komprimované nástrojom BZip2. Je potrebné nainštalovať rozšírenie BZip2, ak chcete prezerať tento typ súborov. Mandryka Yurij
SFF v1.2 Umožňuje prezerať faxové súbory typu SFF ako bitmapové obrázky v programe Total Commander. K dispozícii je aj zdrojový kód. Amenna Heratsini
SIS v1.0 Rozšírenie umožní otvoriť inštalačné súbory typu SIS (Psion, EPOC, atď.). Patrik Daranský
Total ISO
v0.9.0.55
Toto rozšírenie umožní vytvárať a extrahovať obrazy médií vo formáte ISO. Rozšírenie je grafickou nadstavbou nástrojov mkisofs.exe a cdimage.exe. Podrobnosti o týchto nástrojoch a ich domovských stránkach nájdete v archíve. „taohe“
Z v1.0 Unixový typ kompresného nástroja. Unusual Works
Interface
description v2.1
Popis rozhrania (v angličtine) pre všetkých, ktorí chcú vytvárať vlastné rozšírenia. Pred vytváraním rožšírenia odporúčame kontaktovať autora programu Total Commander a spýtať sa, či už neexistuje rozšírenie podobné tomu, ktoré chcete vytvoriť. Jiri Barton

Návod na inštaláciu rozšírenia (v novších verziách môže prebiehať automaticky):
 1. Prevzatý archív extrahujte do ľubovoľného priečinka,
 2. V okne programu Total Commander zvoľte v ponuke „Konfigurácia | Možnosti...“,
 3. Kliknite na položku „Komprimovanie“,
 4. Kliknite na tlačidlo „Nastaviť rozšírenia (*.WCX)“,
 5. Zadajde názov prípony do poľa „Všetky súbory s príponou:“, napr. „lst“ pre rozšírenie „DiskDir“,
 6. Kliknite na tlačidlo „Prehľadávať...“ a zvoľte súbor s rozšírením (*.wcx),
 7. Kliknite na tlačidlo „OK“ vo všetkých otvorených dialógových oknách nastavení.
Odteraz môžete používať pridané rozšírenie.Súborový systém
Pomocou týchto rozšírení môžete pracovať s diskami, ktoré nie sú štandardne dostupné. Napr. Linux partícia, alebo externé zariadenia typu Palm/PocketPC.

Názov Popis Autor
ADO Data
Sources v1.1
Tento odkaz umožňuje prístup k databázam, ktoré používajú Microsoft ADO technológiu: OLE DB a ODBC. Niektoré špecifické nastavenia rozšírenia sú dostupné pre MS SQL Server.
Poznámka: Tento archív neobsahuje knižnicu „crsqlwfx.dll“.
OlegY
(totalcmd.net)
Back2life v2.3 Obnovenie odstránených súborov z jednotiek s FAT alebo NTFS súborovým systémom. Zobrazuje aj stupeň zničenie tabuľky klastrov (Klávesová skratka: Alt+Enter). Toto rozšírenie je distribuované ako „Shareware“. Alex Mokrov
CanonCam v1.5 Rozšírenie umožňuje preberať/odstraňovať súbory (JPG, CRW, WAV, AVI) z digitálnych fotoaparátov Canon. Je podporovaná prevažná väčšina modelov PowerShot, IXUS and EOS.
Poznámka: Toto rozšírenie vyžaduje súbor SDKlibs.rar (579k).
Vladislav Sagunov
CDDatabase Rozšírenie CDDataBase umožní organizovať a spravovať katalóg vašich diskov CD-ROM, pevných diskov, zvukových súborov (MP3) a ďalších. Ponúka rýchle vyhľadávanie a orientáciu. Toto rozšírenie je distribuované ako „Shareware“. Crown_s Soft
ComplexCD
CD/DVD burner
Prehľadný, rýchly a ľahko použiteľný nástroj na napaľovanie CD/DVD médií, teraz ako rozšírenie pre program Total Commander. Podporuje nasledovné formáty: CD-R, CD-RW, súbory ISO, DVD+R/W, DVD+R, DVD-R, DVD-R/W, a DVD-RAM. Toto rozšírenie je distribuované ako „Shareware“. Complex New
Technologies
Device Manager v1.4 Vylepšený správca zariadeni pre OS Windows 2000/XP/2003. Alexey Ryabinin
Events NT v1.3 Zobrazovanie udalostí systému OS Windows NT/2000/XP. Operačné systémy MS Win9x/ME nie sú podporované. Sergey Kostyuk
Ext2+ Reiser v1.3 Rozšírenie umožňuje pripojiť súborové systémy typu Ext2 a Reiser. Veľmi užitočné, ak máte na rovnakom počítači nainštalovaný OS Linux a potrebujete mať prístup k súborom na tejto časti pevného disku. Z bezpečnostných dôvodov toto rozšírenie pracuje v režime „iba na čítanie“. Toto rozšírenie je distribuované pod licenciou GPL. Rozšír.: neznámy
Ext2: John Newbigin
Reiser: Gerson Kurz
HPLX v1.2 Rozšírenie umožňuje prístup k súborovému systému zariadení HP100/200LX. Archív obsahuje aj zdrojový kód. Pavel Zampach
HTTP browser v1.0.4 Prehľadávač internetových stránok, ktorý prevedie každú stránku na zoznam súborov (podobne ako pri FTP). K dispozícii je aj zdrojový kód. Fabio Chelly
HTTP SmartBrowser Prehľadávač internetových stránok, ktorý pracuje na podobnom princípe ako vyššie uvedený „HTTP browser“. André Martin
(ACDGroup Ltd.)
POP3/SMTP
EmailPlugin
Rozšírenie umožňuje odstraňovať, preberať a odosielať správy pomocou poštového účtu POP3. André Martin
(ACDGroup Ltd.)
PROC v2.0 Toto rozšírenie umožňuje zobraziť zoznam bežiacich úloh (podobne ako Správca úloh v systéme OS Windows). Ak sa Vám zdá toto rozšírenie užitočné, môžete autora podporiť („Donateware“). Alexey Babenko
Registry v2.4 Po nainštalovaní tohto rozšírenia budete môcť prezerať, upravovať a exportovať z databázy Registry. Vitaliy Knyazev
Serial v1.0 Toto rozšírenie umožní prepojiť dva počítače pomocou sériového kábla (RS232) alebo pripojiť mobilné zariadenie typu PalmOS® cez sériový ale USB port. Christian Ghisler
Services v2.4 Vynikajúce rozšírenie umožňujúce zobraziť a spravovať služby systému WinNT/2k/XP. Serge Kandakov
SFTP plugin Pripojenie na server pomocou zabezpečeného spojenia FTP (FTP via SSH). Toto rozšírenie vyžaduje SSH2 a je založené na zdrojovom kóde aplikácie Putty. Hans-Jürgen Petrich
Martin Kanich
Startup Guard
v0.52
Ďalšie vynikajúce rozšírenie umožňujúce kontrolu nad štartom systému. Sergej Puljajev
aka Gorbush
SymbFS
Symbian device
Rozšírenie umožní prístup na mobilné zariadenia so systémom Symbian (napr. Nokia alebo Sony Ericsson). Ralf „Sabo“
Saborowski
Temporary Panel v1.0 Rozšírenie vytvorí kontajner, ktorý obsahuje odkazy na skutočné súbory na pevnom disku alebo v sieti. Sergej Puljajev
aka Gorbush
WebDAV v1.3 Prístup na webové servery pomocou protokolu WebDAV. K dispozícii je aj zdrojový kód. Christian Ghisler
WinCE v1.0 Rozšírenie umožní prístup na mobilné zariadenia so systémom Windows (napr. PocketPC, Windows CE, atď.). Toto rozšírenie vyžaduje program ActiveSync. K dispozícii je aj zdrojový kód. Christian Ghisler
FS-Plugin v1.3
writer's guide
Popis rozhrania (v angličtine) pre všetkých, ktorí chcú vytvárať vlastné rozšírenia. Pred vytváraním rožšírenia odporúčame kontaktovať autora programu Total Commander a spýtať sa, či už neexistuje rozšírenie podobné tomu, ktoré chcete vytvoriť. K dispozícii je aj príklad jednoduchého rozšírenia. Christian Ghisler

Návod na inštaláciu rozšírenia (v novších verziách môže prebiehať automaticky):
 1. Prevzatý archív extrahujte do ľubovoľného priečinka,
 2. V okne programu Total Commander zvoľte v ponuke „Konfigurácia | Možnosti...“,
 3. Kliknite na položku „Rozšírenia“,
 4. Kliknite na tlačidlo „Nastaviť“ v skupine „Súborový systém (.WFX)“,
 5. Kliknite na tlačidlo „Pridať“ a zvoľte súbor s rozšírením (*.wfx),
 6. Kliknite na tlačidlo „OK“ vo všetkých otvorených dialógových oknách nastavení.
Odteraz môžete používať pridané rozšírenie. Všetky rozšírenia nájdete v okne zoznamu súborov, po kliknutí na ikonu „Počítače v sieti“.Zobrazenie
Rozšírenia umožnia zobraziť súbory rôznych formátov ako napríklad obrázky, tabuľky, databázy, atď. v okne s náhľadom (vyvolané stlačením klávesov F3 alebo CTRL+Q).

Názov Popis Autor
Anytag Toto rozšírenie zobrazuje v okne nástroja Lister doplnkové údaje z hudobných súborov. Podporované formáty: AAC, APE, FLAC, MP3, MP4, M4A, M4B, MPC, OFR, OFS, OGG, SPX, TTA, WMA a WV. Florian Heidenreich
ArcView v1.2.0.28 Rozšírenie umožní zobraziť informácie o archíve. Podporované formáty: RAR, ZIP (ACE, 7Z a iné budú podporované v ďalších verziách). Dmitrie Murzaikin
aka poiuytr
BaseView v1.2 Zobrazuje a tiež umožňuje upravovať súbory programov dBase a FoxPro (*.dbf) vrátane poznámok. Roman Novostavsky
aka StayAtHome
CAD View Prezerač verktorových formátov DWG, DXF, HPGL, SVG, CGM. Ovládanie: pravé tlačidlo myši: posun, koliesko myši: lupa. Vektrorové súbory je možné exportovať do formátov: BMP, WMF, GIF, JPEG. Program je distribuovaný ako „Shareware“. Na domáce použitie je k dispozícii zdarma. CAD Soft Tools
DBF-View v1.10 Veľmi rýchle a malé rozšírenie, ktoré umožní prezerať databázové súbory typu DBF (Dbase, Paradox, atď.). Sergey Chehuta
Excellence v1.11 Rozšírenie umožní zobraziť texty a čísla z tabuliek súborov formátu XLS. Rozšírenie nevyžaduje prítomnosť programu MS Excel alebo podobného. Ivan Petrovic
fileinfo v2.04b Zobrazuje informácii o verzii, popis z hlavičky spustiteľných súborov a znaky pre formát MZ, NE, LE, LX a PE (programy, knižnice DLL, atď.). GANNIER François
Flashview v1.4 Rozšírenie umožní prezerať súbory Shockwave Flash (SWF). Vyžaduje inštaláciu programu Macromedia Flash Player. Roman Novostavsky
aka StayAtHome
Flic v1.0.0.0 Podporuje prehrávanie animácií vo formáte Autodesk Flic (FLC/FLI). Extrahuje jednotlivé snímky do formátov: BMP, GIF a TGA. Podporuje export do formátov: anim GIF, AVI a Pro Motion. Chun Sejin
hpg-ed v0.5.13 Editor a zobrazovač so zvýrazňovačom syntaxu. Základné vlastnosi: záložky, krok späť, zálohové súbory (.bak). hpg
IclView
v26.6.2006
Zobrazovač ikon. Podporované formáty súborov: *.icl, *.exe a *.dll. ProgMan13
Original: Pavel
ImgView v1.0 Zobrazovač grafických súborov, ktorý podporuje formáty: BMP, EMF, EPS, GIF, ICO, JPG, PCX, PIC, PNG, PSD, PSP, SCR, SGI, TGA, TIF a WMF. Michael
Diegelmann
LinkInfo v1.51 Rozšírenie zobrazuje všetky informácie o súboroch odkazov (LNK) s možnosťou ich úprav. Konstantin Vlasov
MMedia Rozhranie používajúce program MediaPlayer 6.4 a novší alebo WMP 7 a novší. Prehráva všetky (pomocou dostupných kodekov) multimediálne súbory. Prehráva priamo súbory CDA zo zvukových CD nosičov, podporuje súbory zoznamov skladieb (.M3U) a zobrazuje informácie z MP3 súborov (ID3 v1 a 2). GANNIER François
Multimedia
factory
Rozhranie na správu informácií („tagov“) multimediálnych súborov: OGG, MP3 (ID3 v1 a v2). Ak chcete toto rozšírenie používať spolu s rozšírením MMedia, je potrebné toto (MMedia) nainštalovať ako prvé. Stlačením klávesu 4 sa prepnete do rozšírenia „Multimedia factory“ v ktorom môžete upravať informácie zahrnuté v multimediálnych súboroch. Alexey Tarasov
OfficeView v1.0 Zobrazovač dokumentov programov Microsoft Word, Excel, Writer. Yuri Gershanov
pdfview Základný zobrazovač elektronických dokumentov s podporov formátov: PDF (Portable Document Format), PS (PostScript) a EPS (Encapsulated PostScript). Florian Heidenreich
playlist v1.06 Zobrazuje a prehráva obsah zoznamov skladieb, podporuje formát: *.m3u a *.pls. Samozrejmosťou je zobrazovanie informácií o každom súbore (interpret, album, dĺžka...). Dark One
SynUs v1.6 Zobrazovač súborov, podporuje zvýrazňovanie syntaxu a tieto typy: ObjectPascal, C++, Fortran, Java, Visual Basic, HTML a mnohé ďalšie. Umožňuje export do súborov HTML, RTF a kopírovanie do Schránky. Podporuje tlač súborov so zvýrazneným syntaxom. Sergey Chernih
LS-Plugin v1.5
writer's guide
Popis rozhrania (v angličtine) pre všetkých, ktorí chcú vytvárať vlastné rozšírenia. K dispozícii je aj príklad jednoduchého rozšírenia. Christian Ghisler

Návod na inštaláciu rozšírenia (v novších verziách môže prebiehať automaticky):
 1. Prevzatý archív extrahujte do ľubovoľného priečinka,
 2. V okne programu Total Commander zvoľte v ponuke „Konfigurácia | Možnosti...“,
 3. Kliknite na položku „Rozšírenia“,
 4. Kliknite na tlačidlo „Nastaviť“ v skupine „Zobrazenie (.WLX)“,
 5. Kliknite na tlačidlo „Pridať“ a zvoľte súbor s rozšírením (*.wlx),
 6. Kliknite na tlačidlo „OK“ vo všetkých otvorených dialógových oknách nastavení.
Odteraz môžete používať pridané rozšírenie (stlačením klávesu F3 alebo kombinácie klávesov CTRL+Q).Obsah
Tieto rozšírenia umožnia zobraziť napr. informácie o súbore MP3, atribúty obrázkov pri ich zobrazovaní, prípadne ich použiť pri hľadaní a premenovávaní.

Názov Popis Autor
Anytag Toto rozšírenie zobrazuje doplnkové údaje z hudobných súborov. Podporované formáty: AAC, APE, FLAC, MP3, MP4, M4A, M4B, MPC, OFR, OFS, OGG, SPX, TTA, WMA a WV. Florian Heidenreich
AudioInfo v1.4.0 Toto rozšírenie zobrazuje doplnkové údaje z hudobných súborov. Podporované formáty: MPEG, OGG, WMA, WAV, VQF, AAC, APE, MPC, FLAC, IT, XM, S3M, MTM, MOD a UMX. Alexey Torgashin
CDocProp v1.2 Zložené informácie o dokumentoch, napr.: Microsoft Word a Excel. MGP Software Ltd.
DirSizeCalc Zobrazuje obsadené miesto na disku a počet súborv a priečinkov. Všetky operácie sú vykonávané na pozadí. Lefteous
ExeFormat v0.2 Zobrazuje informácie o spustiteľných súboroch. Aktuálne podporuje formáty: MZ, NE, LE/LX, PE (PE32/PE32+). Sergey Urbanovich
Exif v1.5 Toto rozšírenie umožní zobraziť informácie zapisované do snímkov digitálnym fotoaparátom (napr.: čas, expozícia, ISO, použitie blesku, atď.). Podporuje formáty: JPG a Canon RAW. K dispozícii je aj zdrojový kód. Christian Ghisler
File descriptions
v1.3.2
Zobrazuje popis súborov: files.bbs/descript.ion, text/HTML, spustiteľné súbory/ knižnice DLL. Alexey Torgashin
Filename ChrCount Použitie: Kontroluje povolenú dĺžku (256 znakov) ciest k súborom. Stĺpce: Názov cesty (ChrCount), Názov súboru (ChrCount), Cesta (ChrCount), Prípona (ChrCount), Názov súboru(ChrCount bez prípony). J. Bleichroth
id3 v1.1 Rýchle a malé rozšírenie zobrazujúce informácie zo súborov MP3, ako sú: interpret, album, žáner a pod.. K dispozícii je aj zdrojový kód. Christian Chisler
ImgSize Použitie: Triedi obrazové súbory podľa ich rozmeru. Stĺpce: šírka, výška, orientácia, veľkosť, pomer strán, atď.. Podporované formáty: PSD, PCX, EPS/PS, JPG, GIF, BMP, PNG a TIFF. J. Bleichroth
Media v0.6.1 Zobrazuje: dĺžku trvania v normálnom časovom formáte, dĺžku trvania v ms, informáciu (zvukové aj video súbory) o kodeku, dátovom toku, atď.. Informácie sú pridávané do databáz. Sergey Chernih
(aka SCHMaster)
NL_Info v1.02 Rozšírenie zobrazuje informácie o súborovom systéme NTFS, ako sú napríklad body spracovania (uzly, body pripojenia a pod.). Konstantin Vlasov
ShellDetails Umožní zobraziť všetky polia programu Prieskumníka v programe Total Commander. Lefteous
xPDFSearch Rozšírenie xPDFSearch umožňuje vyhľadávanie v celom texte súborov PDF. K dispozícii je aj zdrojový kód. Lefteous
Content-Plugin
writer's guide
v1.4
Popis rozhrania (v angličtine) pre všetkých, ktorí chcú vytvárať vlastné rozšírenia. K dispozícii je aj príklad jednoduchého rozšírenia. Christian Ghisler

Návod na inštaláciu rozšírenia (v novších verziách môže prebiehať automaticky):
 1. Prevzatý archív extrahujte do ľubovoľného priečinka,
 2. V okne programu Total Commander zvoľte v ponuke „Konfigurácia | Možnosti...“,
 3. Kliknite na položku „Rozšírenia“,
 4. Kliknite na tlačidlo „Nastaviť“ v skupine „Obsah (.WDX)“,
 5. Kliknite na tlačidlo „Pridať“ a zvoľte súbor s rozšírením (*.wdx),
 6. Kliknite na tlačidlo „OK“ vo všetkých otvorených dialógových oknách nastavení.
Odteraz môžete používať pridané rozšírenie.

späť na začiatok