Informácie   |   Súbory na prevzatie   |   Konferencia   |   Registrácia   |   Odkazy
Nástroje Program | Rozšírenia | Nástroje | Jazyky
Zobrazovače
Tieto nástroje môžu slúžiť na zobrazovanie súborov z programu Total Commander, ako rozšírenia nástroja Lister (napr. pre okno s náhľadom vyvolané stlačením klávesov CTRL+Q) alebo ako samostatný externý nástroj.

Názov Popis
Acrobat Reader Štandardný prezerač od firmy Adobe určený na prezeranie súborov typu PDF.
DBFRead Prezerač databáz typu DBF od firmy ALXsoft. Freeware.
DBView (134k) Prezerač databáz typu DBF od Jensa Richtera. Freeware.
IrfanView Jednoduchý a rýchly prezerač snáď všetkého. Pre osobné použitie ako Freeware.
Lister Samostatná verzia nástroja Lister z programu Total Commander. Aktuálne je dispozícii aj 32-bit verzia.
Notetab Textový editor, ktorý podobne ako program Total Commander pochádza zo Švajčiarska.
UniView Ďalší prezerač grafických formátov, môže sa použiť ako rozšírenie. Shareware.
XNView Ďalší vynikajúci prezerač grafických formátov. Podobne ako program IrfanView aj program XNView sa môže použiť na rozšírenie funkcií nástroja Lister.Kompresné nástroje
Programy potrebné na vytváranie archívov, napr. typu RAR alebo ACE.

Názov Popis
ACE Domovská stránka.
ARJ Komprimačný nástroj pre archívy typu ARJ. POZNÁMKA: Program Total Commander nepodporuje nový formát typu JAR, pretože názvy súborov NIE SÚ čitateľné inými programami v iných súboroch ARJ. Môžete použiť iné komprimátory podporujúce archívy typu JAR.
Info-ZIP (ZIP-NT) 32-bit komprimačný nástroj s podporou príkazového riadka. Odporúča sa použiť v programe Total Commander.
LHA for Win32 Toto je priamy odkaz na 32-bitovú anglickú verziu. Domovská stránka je v japončine.
pkZip Nástroje pkzip 2.04g a 2.50 pre DOS (16 bit) pracujú ako externé komprimačné nástroje pre program Total Commander.
RAR Domovská stránka.
UC2 Tento nástroj je možné prevziať zo stránok servera Simtelnet. Jeho vývoj je zastavený.Ostatné
V tejto kategórii sú nástroje, ktoré môže ešte viac uľahčiť vašu prácu s programom Total Commander.

Názov Popis
AddTime v1.03 Nástroj slúži na zmenu časových údajov súborov podľa zadanej hodnoty, napr. + 1 hodina a 30 minút.
Autor: Roman Korcek
Backup4All Výkonný zálohovací program, ktorý vytvára štadardné archívy typu ZIP, ktoré sa dajú prezerať v programe Total Commander (jedna záloha = jeden archív alebo podľa nastavenia).
CombineCRC v1.0 Malý nástroj, ktorý „rekombinuje“ súbory vytvorené rozdelením v programe Total Commander. Nástroj kontroluje integritu vytvorených súborov, pomocou kontrolných súčtov. Autor: Andreas Kromke
Compare It! Porovnávací nástroj, ktorý môžete použiť, ak Vám nevyhovujú možnosti ponúkané programom Total Commander. V tomto programe môžete nájdené zmeny aj ihneď upravovať.
Examdiff Ďalší veľmi dobrý synchronizačný a porovnávací nástroj.
GRBackPro Profesionálny zálohovací program, ktorý vytvára štadardné archívy typu ZIP, ktoré sa dajú prezerať v programe Total Commander (jeden archív = jeden priečinok).
Inireloc Nástroj na nastavenie umiestnenia konfiguračných súborov „wincmd.ini“ a „wcx_ftp.ini“. Podporuje iba 32-bitovú verziu 4.53 a novšiu.
JBCat Katalogizačný nástroj, ktorý používa rovnaký formát súborov ako rozšírenie „diskdir“ (pozri tu).
Kryptel Účinný šifrovací nástroj dostupný cez kontextovú ponuku.
lptdos Samostatný LPT server pre systém DOS. Umožňuje presun súborov bez nutnosti mať na počítači nainštalovaný OS Windows. Nepodporuje dlhé názvy súborov.
lst2multi 1.3 Tento nástroj sa dá použiť ako tlačidlo na paneli s nástrojmi, pomocou ktorého sa dajú otvárať zvolené súbory určeným nástrojom/programom.
lst2str 1.20 Nástroj s podobnou funkciou ako vyššie popísaný nástroj „lst2multi“.
Microsoft Power
Toys
Veľmi užitočné rozšírenie pre Microsoft Windows 9x. Do kontextovej ponuky dopĺňa napríklad položku „Odoslať kam“, ktorá je následne dostupná aj v programe Total Commander. Vyžaduje 32-bitovú verziu.
USB installer Nástroj pomocou ktorého môžete nainštalovať program Total Commander na USB kľúč, vrátane všetkých rozšírenií a nastavení. Pre USB disky s logom U3 je k dispozícii samostatná verzia.
RaidenFTPd Výkonný FTP server pre OS Windows, dobre spolupracujúci s programom Total Commander.
Redate 1.04 Nástroj podobný parametru [C] v Premenovávacom nástroji programu Total Commander, ktorý dokáže meniť časové údaje súborov, viď. ukážka. Autor: Roman Korcek
TCME 1.05 Pomocou tohto nástroja si môžete ľahko vytvoriť svoju vlastnú hlavnu ponuku pre program Total Commander, viď. ukážka. Autor: Roman Korcek
TCMenu 1.7 Tento nástroj pridáva do panela s nástrojmi rozbaľovaciu ponuku. Používa štandardné súborz typu BAR. Autor: MGP Software Ltd.
TC Plugins
manager 1.8.2
Samostatný správca rozšírení programu Total Commander, ktorý umožňuje:
   - Zobraziť nainštalované rozšírenia,
   - Pridať, odstrániť alebo konfigurovať rozšírenia,
   - Povoliť alebo dočasne zakázať jednotlivé rozšírenia,
   - Spúšťať alebo reštartovať program Total Commander.
Autor: Alexey Torgashin
wcicolib Náhrada štandardnej sady ikon (súbory, priečinky, atď.).

späť na začiatok