Informácie   |   Súbory na prevzatie   |   Konferencia   |   Registrácia   |   Odkazy
Prehľad vlastností programu Novinky a základné vlastnosti | Vlastnosti | Náhľady a ukážky | RSS | Vývojári
Všeobecné funkcie:
 • Program je dostupný vo verziách pre 32 bit a 16 bit systémy!
 • Podpora dlhých názvov v operačných systémoch Microsoft Windows 95/98 a Windows NT (16 a 32 bitová verzia)!
 • Priamy prístup na počítače v sieti
 • Podpora presúvania myšou medzi Prieskumníkom zo systému OS Windows, pracovnou plochou a ďalšími aplikáciami, ktoré podporujú túto vlastnosť systému.
 • Príkazový riadok podporuje spúšťanie programov s parametrami, názvy príkazov je možné vpisovať ručne alebo vkladať stlačením klávesov CTRL+ENTER (vloží iba názov) alebo CTRL+SHIFT+ENTER (vloží názov s úplnou cestou).
 • Prispôsobiteľný panel s nástrojmi a ponuka „Štart“ (používateľom definované príkazy), do ktorej môžete umiestniť často používané príkazy pre DOS alebo programy OS Windows. Aktuálne priečinky a/alebo súbory (pod kurzorom) môžu byť použité pri spustení takejto položky.
 • Prispôsobiteľná hlavná ponuka.
 • Vstavaný nástroj na zobrazovanie súborov (Lister) ĽUBOVOĽNEJ VEĽKOSTI v hexadecimálnom, binárnom alebo textovom formáte, ktorý podporuje Unicode UTF-8 formát, ASCII- (DOS) a ANSI- (Windows) tabuľku znakov. Samozrejmosťou je zmena veľkosti písma a riadka. Nástroj Lister taktiež podporuje prezeranie súborov v archívoch.
 • Nástroj Lister priamo podporuje zobrazovanie bitmapových súborov a ďalších formátov (JPG, GIF, PNG...) pomocou programu Irfanview (pozri nástroje).
 • Podpora zobrazovania HTML a Unicode v nástroji Lister.
 • Prepojenie počítačov pomocou portu LPT, tzv. „nullmodem“ kábel, pracuje medzi OS Win95/98/NT/2000/3.1 a DOS!
 • Miniatúry umožňujú náhľady na jednotlivé súbory v zozname súborov.
 • Vlastné stĺpce umožnia zobraziť podľa potreby doplňujúce údaje o súboroch.
 • Program Total Commander ponúka lokalizáciu v nasledovných jazykoch: Angličtina, Nemčina, Francúzština, Taliančina, Dánčina, Švédčina, Nórčina, Holandčina, Španielčina, Čeština, Slovenčina, Ruština, Poľština, Maďarčina, Hebrejčina, Gréčtina, Afrikánčina, Katalánčina, Turečtina a Ukrajinčina. Ďalšie jazyky nájdete tu.
 • Pomocník je dostupný v anglickom, nemeckom a francúzkom jazyku. Ďalšie súbory Pomocníka v iných jazykoch nájdete tu.
Práca so súbormi:
 • Rozšírené možnosti kopírovania, presúvania, premenovávania a odstraňovania súborov, ako aj celých priečinkov.
 • Porovnanie súborov podľa obsahu.
 • Synchronizácia priečinkov vrátane podpriečinkov alebo priečinkov a archívom typu ZIP.
 • Je možné zakódovať/dekódovať súbory do/z formátov UUE, XXE a MIME.
 • Rozdeľovať a spájať veľké súbory.
 • Vyhľadávať duplicitné súbory.
 • Zobrazovať/označovať súbory podľa zvolených kritérií, napríklad podľa veľkosti, dátumu, obsahu.
 • Obnova posledného výberu aj po vykonaní príkazu stlačením klávesov NUM /.
 • Rozšírené vyhľadávanie s možnosťou vyhľadávania v celom texte vrátane archívov.
 • Premenovávací nástroj (klávesová skratka Ctrl+M) umožňuje premenovanie viacerých súborov naraz.
FTP klient:
 • Vstavaný FTP klient podporuje väčšinu FTP serverov.
 • Podpora pripojenia cez FTP a WWW proxy a tiež SOCKS4+5.
 • FXP: Umožňuje posielať súbory z jedného servera na iný.
 • Nadväzovanie prerušených preberaní.
 • Vytváranie zoznamov preberaní (pomocou kontextovej ponuky). Tieto súbory je možné prevziať neskôr.
 • Preberanie súborov na pozadí (je možné pracovať aj počas prenášania súborov).
Práca s archívmi:
 • S archívmi je možné pracovať ako s bežnými súbormi a priečinkami. Jednoducho môžete premenovávať, kopírovať a presúvať súbory z a do archívov.
 • Vstavaný komprimátor (kompatibilný so ZIP) podporuje dlhé názvy súborov! Komprimátor je založený na aplikácii ZLIB.
 • Natívna podpora archívov typu: ZIP, ARJ, LZH, TAR, GZ, CAB, RAR a ACE.
 • Pomocou rozšírení je možné pracovať s ďalším typom archívov (pozri rozšírenia).
 • Komprimovanie súborov na pozadí (je možné pracovať aj počas komprimovania súborov).
 • Kopírovanie súborov priamo medzi dvoma archívmi.

späť na začiatok